Інженер-консультант -- ENG

Набір у групи спеціальної дистанційної підготовки фахівців, які мають намір отримати сертифікат за спеціальністю «Інженер-консультант».
icon-pdf Залишити заявку
image

Керівні документи

1. Постановою КМУ №1065 від 28 грудня 2016 р. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №846 від 08.11.2017 затверджено вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, проектування яких розпочинається з 1 січня 2018 року із залученням інженера-консультанта з урахуванням умов, визначених у контрактах міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC.

2. Наказом Міністерства соціальної політики України №1050 від 23.06.2017р. затверджено Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, у яких визначено, що керівником будівництва (інженером консультантом у будівництві) може бути фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова компанія, яка має у своєму складі фахівців з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в межах повноважень, делегованих замовником, здійснює керівництво реалізацією проекту.

3. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України №192 від 08.08.2017р.
затверджено Зміну №11 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», у якому підрозділ «Професіонали» доповнено новою професією ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ БУДІВНИЦТВО (код КП-2142.2), якою передбачено чотири категорії: провідний інженер-консультант (будівництво), інженер-консультант (будівництво) І категорії, інженер-консультант (будівництво) ІІ категорії, інженер-консультант (будівництво) з відповідними кваліфікаційними вимогами.

4. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1542 від 08.08.2017р. затверджено Зміну №6 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», якою передбачено нову професію ІНЖЕНЕР КОНСУЛЬТАНТ БУДІВНИЦТВО (код КП-2142.2).

5. Наказом Національного органу стандартизації від 16.04.2018 року №102 затверджена Зміна №2 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», яка набула чинності з 01.06.2018 р. Відповідно до цієї зміни до глави 10 зведеного кошторису «Утримання служби замовника» додатково можуть включатися кошти на надання послуг інженера консультанта (як правило, в розмірі до 3%).

6. З прийняттям Зміни №2 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» набуло актуальності питання щодо порядку та способів забезпечення фінансування послуг інженера-консультанта в разі його залучення на різних стадіях інвестиційного процесу.Враховуючи численні звернення розпорядників бюджетних коштів (лист Асоціації) , а також у зв’язку з необхідністю забезпечення професійного управління і незалежного контролю при реалізації будівельних проектів в умовах фінансової децентралізації Мінрегіон України надав відповідні роз’яснення ( лист Мінрегіону).

Порядок сертифікації

certificate

Договірні відносини

Послуги із спецпідготовки і атестації надаються на підставі договорів між претендентом і ТОВ “Національний атестаційно-навчальний центр”.

Спецпідготовка

Загальна вартість: 11 940 грн, з ПДВ
icon-pdf
Договір для фіз.осіб
icon-pdf
Договір для юр.осіб

Атестація

Загальна вартість: 5 430 грн, з ПДВ
icon-pdf
Договір для фіз.осіб
icon-pdf
Договір для юр.осіб

Практична частина

Загальна вартість: 9 999 грн, з ПДВ
icon-pdf
Договір для фіз.осіб
icon-pdf
Договір для юр.осіб
Послуги із сертифікації надаються на підставі договорів між претендентом та ОСП БГ.

Реквізити ТОВ «Національний атестаційно — навчальний центр»

Адреса:  01001,м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 7

Поштова адреса: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, 2/1, офіс 639

п/р UA393052990000026003016207712  КБ «Приватбанк»

МФО 305299ЄДРПОУ 41811893

ІПН 418118926594

тел. (096) 1376869; (095) 9489762

Страхування

Відповідно до вимог п.5.8 розділу V стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації персоналу будівельної галузі», претендент на сертифікацію повинен надати підтвердження (поліс, тощо) наявності страхування цивільно-правової відповідальності його (претендента) за професійну діяльність в рамках заявленої сфери сертифікації (професії).

Розмір страхового відшкодування визначається для кожної професії окремо. Перелік професій, які потребують підтвердження наявності страхування цивільно-правової відповідальності, визначає ОСП БГ»

Приклади договорів страхування цивільно-правової відповідальності для різних категорій інженерів-консультантів наведено нижче.

  1. Договір страхування ІК базовий (ПРИКЛАД).
  2. Договір страхування ІК 2 категорія (ПРИКЛАД).
  3. Договір страхування ІК 1 категорія (ПРИКЛАД).
  4. Договір страхування ІК провідний (ПРИКЛАД).

Членство в МГІК

Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів» (МГІК)незалежне професійне об’єднання, яке діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, прозорості, відкритості та публічності, та ставить за мету гармонізацію існуючої в Україні моделі ринку інжинірингових та консалтингових послуг до загальновизнаних міжнародних галузевих стандартів.

МГІК є афільованим членом Міжнародної Федерації Інженерів-Консультантів (FIDIC), яка представляє інженерно-консалтингову індустрію у світовому масштабі, членом Європейської Федерації Інжинірингово – Консалтингових Асоціацій (EFCA). EFCA є представником FIDIC у Європі і об’єднує 30 професійних національних асоціацій країн Європейського Союзу.

  1. Кодекс етики інженера-консультанта.
  2. Заява про підтримку кодексу етики.
  3. Меморандум про співпрацю.
  4. Заява про підтримку Меморандуму.
  5. Заява фізичної особи щодо вступу до МГІК.
  6. Членський внесок.

Вкладка №6

іваіаіваіва ічсломочсмлотч іватоівлатіл

іваіваі

Consultation is free

Do you have questions about training, certification or support for your project?

Leave a request

we will reply during business hours