096 137 6869 nancbud@ukr.net
Выбрать страницу

Видача сертифікатів

Орган сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ)  видає сертифікати фахівців будівельної галузі – інженерів-консультантів (будівництво) у вигляді електронних документів, завірених електронним цифровим підписом (ЕЦП).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», у разі створення ідентичного за документарною інформацією та реквізитами електронного документа та документа на папері, кожен з таких документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Перевірка накладеного електронного цифрового підпису здійснюється за допомогою онлайн сервісу перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки для електронних документів Центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України.

При цьому, користувачу доступні функції збереження копії файлу з накладеним підписом, копії файлу в форматі .pdf, протоколу створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису.

В першу чергу цифровий сертифікат призначений для дистанційного подання інженерами-консультантами заяв до Міністерства розвитку громад та територій  України про внесення відомостей до Реєстру сертифікованих фахівців.

Функція ведення Мінрегіоном такого Реєстру атестованих осіб  визначена положеннями Закону України від 17.10.2019 № 199-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

Також сертифікати, завірені електронним цифровим підписом можуть бути використані при підготовці та поданні у електронному вигляді тендерних пропозицій, у складі яких вимагається підтвердження кваліфікації фахівця шляхом надання відповідного сертифікату.

Слід зазначити, що в Україні сертифікація фахівців будівельної галузі за спеціалізацією «інженер-консультант (будівництво)» здійснюється на добровільних засадах в порядку, встановленому Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».

Особи, які раніше пройшли навчання та отримали сертифікати фахівців будівельної галузі – інженерів-консультантів (будівництво) на паперових носіях можуть БЕЗКОШТОВНО отримати сертифікати, завірені електронним цифровим підписом.

Заявки щодо отримання відповідних сертифікатів, завірених електронним цифровим підписом надсилати на адресу: osp-bg@ukr.net.