096 137 6869 nancbud@ukr.net
Выбрать страницу

Спецпідготовка та атестація

Спецпідготовка та атестація фахівців будівельної галузі проводиться з урахуванням вимог СОУ С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» відповідно до сертифікатів компетентності, які надані органом із сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ) Навчальному центру будівельної галузі (НЦБГ) та Атестаційному центру будівельної галузі (АЦБГ) ТОВ «Національний-атестаційно-навчальний центр».

Спецпідготовка та атестація фахівців будівельної галузі проводиться за 14 професіями.

Найменування професії

Нормативно-правові акти та нормативні документи

1 Експерт-будівельний
2 Інженер з технічного нагляду (будівництво)
3 Геодезист
4 Інженер-проектувальник
5 Інженер-консультант (будівництво)
6 Інженер з інвентаризації нерухомого майна
7 Технік з інвентаризації нерухомого майна
8 Інженер-будівельник
9 Експерт із енергозбереження та енергоефективності (будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості у сфері збереження енергетичної ефективності будівель)
10 Інженер-енергетик (будівництво)
11 Інженер-механік (будівництво)
12 Інженер з проектно-кошторисної роботи
13 Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях
14 Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)

 

Спецпідготовка фахівців будівельної галузі проводиться для фахівців, кваліфікація яких відповідає вимогам, регламентованим у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (згідно Постанови КМУ за №356 від 18.03.2003 р.) та/або законодавством України.

Програми спеціальної підготовки фахівців будівельної галузі з конкретної професії розробляються НЦБГ з урахуванням вимог встановлених нормативно-правовими та нормативними актами України  з деталізацією щодо основних вимог до будівель і споруд, відповідно СОУ С-001:2016 та затверджуються ОСП БГ.

 

За спецпідготовка, атестації та сертифікація фахівців будівельної галузі за відповідною професією проводиться згідно з процедурою, передбаченою у СОУ С-001:2016.

Сертифікація фахівців будівельної галузі передбачає чотири кваліфікаційні рівні: базовий (найнижчий), II, І i провідний (найвищий).