Менеджер (управитель) житловими будинками

Набір у групи спеціальної дистанційної підготовки фахівців, які мають намір отримати сертифікат за спеціальністю «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».
icon-pdf Залишити заявку
image

Загальна інформація

Кваліфікаційні вимоги до претендента
Повна вища освіта Магістр / Спеціаліст, без вимог до стажу роботи;
Стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом «Менеджмент» (Наказ Мін. регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» № 56 від 14.02.2012 р)

Дистанційна підготовка фахівців
Проводиться за 40-ка годинною програмою на підставі розширених презентацій лекцій, доступ до яких претенденти отримують після підписання та оплати відповідного договору.

Очна атестація
Для фахівців, що пройшли дистанційну спецпідготовку, атестація проводиться по мірі комплектування відповідних груп для атестації.

У Національномуатестаційно-навчальному центрі безперервно продовжується набір у груписпеціальної дистанційної підготовки фахівців, які мають намір отриматисертифікат за спеціальністю Менеджер(управитель) житлового будинку (групи будинків).
Сертифікаціюперсоналу за професією “Менеджер (управитель) житлового будинку (групибудинків)” здійснює Орган із сертифікації персоналу будівельної галузіВсеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі (ОСП БГ)https://ospbg.org.ua/,який акредитовано Національним агентством з акредитації України відповідно довимог ISO/IEC17024: 2012 “Оцінка відповідності. Загальн івимоги до органів, які виконуютьсертифікацію персоналу”.
Спеціальну підготовкута атестацію фахівців для подальшої їх сертифікації під методичним керівництвомОСП БГ проводить “Національний атестаційно-навчальний центр” (НАНЦ)
Претенденти до группспецпідготовки та атестації зараховуються за наявност інаправлення, виданогоОрганом із сертифікації персоналу будівельної галузі(ОСП БГ).https://ospbg.org.ua/protsedura-sertyfikatsiji/poryadok-sertyfikatsiji/
Для оформлення особової справипретенденту на отримання сертифікатазапрофесією Менеджер(управитель) житлового будинку (групи будинків) пропонується подати до Органу із сертифікаціїперсоналу будівельно їгалузі (ОСП БГ) заяву встановленої форми

Комплекти заявочних документів


Дистанційна спецпідготовкафахівців за спеціальністю Менеджер(управитель) житлового будинку (групи будинків) проводиться за 40-кагодинною програмою на підставі розширених презентацій лекцій, доступ до яких претендентиотримують після підписання та оплати відповідного договору.
Очна атестаціядля фахівців, що пройшли дистанційну спецпідготовкупроводиться у міруі комплектування відповідних групдля атестації
Кваліфікаційні вимоги до претендента :
Повна вища освіта напряму  підготовки «Менеджмент» (магістр,  спеціаліст) без вимог до стажу роботи; абоповна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом — не менше 2років та післядипломна освіта за напрямом «Менеджмент».» (НаказМіністерстварегіональногорозвитку, будівництв тажитлово-комунальногогосподарстваУкраїни» № 56 від 14.02.2012 р )
Оплата спецпідготовки та атестації –відповідно до договорів

Заявкина проведенняспецпідготовки, атестації та сертифікаціїподають до ОСП БГ e-mail:  osp-bg@ukr.net,
тел:: (044)232-51-17,  (063) 785-94-91

certificate

Договірні відносини

Послуги із спецпідготовки і атестації надаються на підставі договорів між претендентом і ТОВ “Національний атестаційно-навчальний центр”.
Послуги із сертифікації надаються на підставі договорів між претендентом та ОСП БГ.

Реквізити ТОВ «Національний атестаційно — навчальний центр»
Адреса:  01001,м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 7
Поштова адреса: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, 2/1, офіс 639
п/р UA393052990000026003016207712  КБ «Приватбанк»
МФО 305299ЄДРПОУ 41811893
ІПН 418118926594
тел. (096) 1376869; (095) 9489762

Консультація безкоштовна

Маєте питання щодо навчання, сертифікації чи супроводу вашого проєкту?

Зв’яжіться з нами і отримайте відповіді

Залишайте заявку

ми відповімо у робочі години