096 137 6869 nancbud@ukr.net
Выбрать страницу

Порядок сертифікації

Подання заявки до ОСП БГ на проведення сертифікації інженера-консультанта

Процедура сертифікації починається з подачі заявки до ОСП БГ. Заявка може бути як від самого претендента – фізичної особи, так і від юридичного лиця, яке представляє претендента.

Заявки на проведення сертифікації мають встановлені ОСП БГ форми. Разом із заявкою до ОСП БГ подаються необхідні для проведення сертифікації документи.

 

Підготовка направлення на спецпідготовку та передача його до навчального центру будівельної галузі

На підставі експертизи поданої заявки ОСП БГ надає Заявнику направлення, в якому вказано необхідний об`єм спеціальної підготовки, та реквізити навчального (НЦБГ) і атестаційного центрів (АЦБГ)  системи сертифікації ОСП БГ, в яких претендент може пройти спецпідготовку і атестацію.

 

Спецпідготовка в навчальному центрі будівельної галузі

На підставі направлення претендент звертається до навчального центру, де проходить спецпідготовку за відповідною програмою, погодженою ОСП БГ.

Програма складається з 2-х модулів:

  • модуль «е» — договірні відносини в сфері будівництва (із застосуванням основних принципів та підходів FIDIC, UNCITRAL, International Chamber of Commerce);
  • модуль «а» — будівлі та споруди житлово-громадського та виробничого призначення (житлові, адміністративні, цивільні та виробничі будівлі та споруди, мости, тунелі та дороги).

Спеціальна підготовка проводяться висококваліфікованими викладачами  з використанням відповідних  нормативно-правових актів, нормативних актів і нормативних документів.

Курс лекцій за модулями «е» та «а» в обсязі 60 академічних годин триває вісім календарних днів. Після проходження спецпідготовки претендент отримує  свідоцтво.

 

Атестація в атестаційному центрі будівельної галузі

Після проходження спецпідготовки в обсязі 60 академічних годин претендент звертається до вказаного в направленні АЦБГ, де проходить атестацію (складає кваліфікаційний екзамен).

Для претендентів на сертифікацію інженера-консультанта (будівництво) кваліфікаційних рівнів «базовий», «другий» та «перший» атестація (кваліфікаційний екзамен) проводиться методом тестування, для кваліфікаційного рівня «провідний» – методом співбесіди.

Тести складаються з трьох блоків:

  • перший блок (загальний) – 20 питань,
  • другий блок – 20 питань за модулем «е» диференційовано від кваліфікаційного рівня, на який претендує кандидат на сертифікацію,
  • третій блок – 10 питань за модулем «а» в залежності від завдань та обов’язків, які покладено на інженера-консультанта відповідного кваліфікаційного рівня.

На кожне питання при тестуванні пропонується чотири варіанти відповіді, один з яких правильний. Час визначитись з відповіддю на кожне питання – не більше 2 хвилин.

Вважається, що претендент успішно пройшов атестацію, якщо:

  • по першому блоку ≥ 15 правильних відповідей;
  • по другому блоку ≥ 15 правильних відповідей;
  • по третьому блоку ≥ 8 правильних відповідей.

 

Рішення ОСП БГ щодо видачі сертифікату

Екзаменаційні документи претендента, відповідним чином оформленні в АЦБГ, передаються в ОСП БГ.

На підставі експертизи екзаменаційних документів, з урахуванням матеріалів поданої заявки та свідоцтва про спецпідготовку, ОСП БГ приймає рішення щодо сертифікації претендента.

У разі позитивного рішення фахівець включається в єдиний реєстр фахівців будівельної галузі та йому оформлюються кваліфікаційне посвідчення і сертифікат встановленого зразка. Зазначені документи видаються фахівцю на підставі його власної заяви встановленої форми, яку необхідно подавати в ОСП БГ разом із заявкою на сертифікацію. Термін дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення встановлено 5 років для інженера-консультанта (будівництво).