096 137 6869 nancbud@ukr.net
Выбрать страницу

Навчальний центр будівельної галузі

Навчальний центр будівельної галузі (НЦБГ) є структурним підрозділом Товариства з обмеженою відповідальністю «Національний атестаційно-навчальний центр».

НЦБГ працює під методичним керівництвом Органа із сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ) відповідно до чинного законодавства України, вимог до навчального центру (СП (БГ) О-07-15-ISO 2016), Положення про НЦБГ, посадових інструкцій керівника та методиста НЦБГ, системи якості, яка викладена в Настанові з якості НЦБГ.

Підставою для діяльності НЦБГ є Сертифікат компетентності НЦБГ на право проведення спеціальної підготовки фахівців будівельної галузі.

Галуззю діяльності НЦБГ є компетентна спеціальна підготовка фахівців будівельної галузі за професіями:

1. Експерт будівельний
2. Інженер з технічного нагляду (будівництво)
3. Геодезист
4. Інженер-проектувальник
5. Інженер-консультант (будівництво)
6. Інженер з інвентаризації нерухомого майна
7. Технік з інвентаризації нерухомого майна
8. Інженер-будівельник
9. Експерт із енергозбереження та енергоефективності (будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості у сфері збереження енергетичної ефективності будівель)
10. Інженер-енергетик (будівництво)
11. Інженер-механік (будівництво)
12. Інженер з проектно-кошторисної роботи
13. Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях
14. Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)

Спеціальна підготовка фахівців до атестації проводиться згідно з положеннями  «Порядку … спеціальної підготовки» (СЯ (НФ) Р-01-18-ISO) із залученням викладачів – висококваліфікованих фахівців відповідної галузі знань.

Після проходження спеціальної підготовки за відповідними програмами претенденту на атестацію надається свідоцтво встановленого зразка.