096 137 6869 nancbud@ukr.net
Выбрать страницу

Керівні документи

1. Постановою КМУ №1065 від 28 грудня 2016 р. Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №846 від 08.11.2017 затверджено вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, проектування яких розпочинається з 1 січня 2018 року із залученням інженера-консультанта з урахуванням умов, визначених у контрактах міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC.


2. Наказом Міністерства соціальної політики України №1050 від 23.06.2017р. затверджено Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, у яких визначено, що керівником будівництва (інженером-консультантом у будівництві) може бути фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова компанія, яка має у своєму складі фахівців з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в межах повноважень, делегованих замовником, здійснює керівництво реалізацією проекту.


3. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №192 від 08.08.2017р.  затверджено Зміну №11  до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», у якому підрозділ «Професіонали» доповнено новою професією ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ БУДІВНИЦТВО (код КП-2142.2), якою передбачено чотири категорії: провідний інженер-консультант (будівництво), інженер-консультант (будівництво) І категорії, інженер-консультант (будівництво) ІІ категорії, інженер-консультант (будівництво) з відповідними кваліфікаційними вимогами.


4. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1542 від 08.08.2017р. затверджено Зміну №6 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», якою передбачено нову професію ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ БУДІВНИЦТВО (код КП-2142.2).


5. Наказом Національного органу  стандартизації від 16.04.2018 року  №102 затверджена Зміна №2 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  «Правила визначення вартості будівництва», яка набула чинності з 01.06.2018 р. Відповідно до цієї зміни до глави 10 зведеного кошторису «Утримання служби замовника» додатково можуть включатися кошти на надання послуг інженера-консультанта (як правило, в розмірі до 3%).


6. З  прийняттям   Зміни №2 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» набуло актуальності питання щодо порядку та способів забезпечення фінансування послуг інженера-консультанта в разі його залучення на різних стадіях інвестиційного процесу.
Враховуючи численні звернення розпорядників бюджетних коштів (лист Асоціації) , а також у зв’язку з необхідністю забезпечення професійного управління і незалежного контролю при реалізації будівельних проектів в умовах фінансової децентралізації Мінрегіон України  надав відповідні роз’яснення (лист Мінрегіону).