Юрій Миколайович Червяков

Заступник Директора
image

Червяков Юрій Миколайович – заступник директора ТОВ «НАНЦ»

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» (1983 р.), старший науковий співробітник за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби» (1990 р.), член-кореспондент Академії будівництва України.

Член секції технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві та секції містобудування Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Член технічного комітету з акредитації «Будівництво та будівельні матеріали» Національного агентства з акредитації України.

Приймав участь у розробленні понад 50 державних і галузевих будівельних норм, національних стандартів України в галузі будівельних виробів і матеріалів, а також ресурсозбереження в будівництві та технології будівельного виробництва. Входить до складу Технічного комітету стандартизації ТК 308 «Інженерні вишукування у будівництві» та є головою ТК 309 «Будтехнології».

Consultation is free

Do you have questions about training, certification or support for your project?

Leave a request

we will reply during business hours