096 137 6869 nancbud@ukr.net
Выбрать страницу

Діяльність НАНЦ

Головними напрямами діяльності НАНЦ є навчально-атестаційний та науково-прикладний, сполучення яких дає можливість як постійного вдосконалення учбового процесу, так і орієнтації в актуальному фаховому потенціалі галузі. Останнє дозволяє ефективно зосереджувати інтелектуальний потенціал для вирішення поставлених наукових завдань. У свою чергу, наукова діяльність включає створення науково-методичної і нормативної документації та проведення суто прикладних досліджень на конкретних об’єктах будівництва.

ТОВ «НАНЦ» визнано Органом із сертифікації персоналу будівельної галузі  компетентним щодо проведення спеціальної підготовки на сертифікацію фахівців будівельної галузі серед яких  інженер-консультант (будівництво); менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків); аудитор безпеки автомобільних доріг та інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг.

Товариство має статус базової організації у будівництві, а відтак має право здійснювати науково-технічний супровід як головний виконавець відповідно до ДБН В.1.2-5:2007 «Науково-технічний супровід будівельних об’єктів».

Серед нормативних документів національного рівня, прийнятих минулого року, автором яких є НАНЦ – настанови щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів при проектуванні споруд та щодо застосування параметричного методу нормування у будівництві. Обидві настанови прийняті у формі національних стандартів України. Розроблення проекту останньої здійснювалось на замовлення Мінрегіону.

При роботі на конкретних об’єктах НАНЦ досліджує комплексну або точкову проблематику та надає пропозиції щодо вдосконалення процесів або конструкцій.

В рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1482 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» ТОВ «НАНЦ» проводив науково-технічний супровід при проєктуванні об’єкта критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури.

Наразі ТОВ «НАНЦ» має достатньо   потужний та досвідчений  кваліфікований персонал, який здатний створити якісний результат,  серед яких  доктори та кандидати технічних наук, які є авторами ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт», ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»,  ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (Зміна №1 та Зміна №2).