096 137 6869 nancbud@ukr.net
Выбрать страницу

Діяльність НАНЦ

Основним видом та метою діяльності ТОВ «Національний атестаційно-навчальний центр» (ТОВ «НАНЦ») є підвищення кваліфікації фахівців будівельної галузі, надання консультацій з питань містобудування, архітектури, будівництва та експлуатації об’єктів нерухомості.

З цією метою ТОВ «НАНЦ» організує та проводить навчання (спецпідготовку), семінари, конференції, лекції, симпозіуми та інші заходи, спрямовані на підвищення рівня кваліфікації персоналу у сфері будівництва, експлуатації об’єктів нерухомості, архітектури та містобудування.

Спеціальну підготовку та атестацію фахівців для подальшої їх сертифікації у зазначених сферах ТОВ «НАНЦ» проводить на підставі чинних нормативно-правових актів та під методичним керівництвом Органу із сертифікації персоналу будівельної галузі (ОСП БГ), який акредитовано Національним агентством з акредитації України.

ТОВ «НАНЦ» має сертифікати компетентності щодо проведення спеціальної підготовки та атестації претендентів на сертифікацію фахівців будівельної галузі згідно вимог ОСП БГ (СОУ-С-001:2016) за 17 професіями:

експерт-будівельний, інженер з технічного нагляду (будівництво), геодезист, інженер-проектувальник, інженер-консультант (будівництво), інженер з інвентаризації нерухомого майна, технік з інвентаризації нерухомого майна, інженер-будівельник, експерт з енергозбереження та енергоефективності (будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості у сфері збереження енергетичної ефективності будівель), інженер-енергетик (будівництво), інженер-механік (будівництво), інженер з проектно-кошторисної роботи, фахівець з управління енергозбереженням в будівлях, менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків), аудитор безпеки автомобільних доріг, інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг, виконавець робіт.

Спеціальна підготовка та атестація фахівців проводиться  із залученням викладачів – висококваліфікованих фахівців відповідної галузі знань.

Після проходження спеціальної підготовки за відповідними програмами, які затверджено ОСП БГ, претенденту на сертифікацію надається свідоцтво встановленого зразка, а документи про атестацію направляються в ОСП БГ для сертифікації фахівця.

Національний атестаційно-навчальний центр також здійснює спеціальну підготовку до атестації осіб, які, відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та Постанови КМУ № 600 від 09.06.2021 р.  мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності будівель.

Професійну атестацію осіб, які мають намір проводити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель, проводять комісії вищих навчальних закладів в рамках Угоди про співробітництво з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, у тому числі комісія Міжрегіональної Академії Управління Персоналом (МАУП).