096 137 6869 nancbud@ukr.net
Выбрать страницу

Аудитор з енергоефективності будівель

У Національному атестаційно-навчальному центрі безперервно продовжується набір у групи спеціальної дистанційної підготовки фахівців, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель.

Вимоги до претендента: фахівці з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Електрична інженерія”, “Механічна інженерія”, “Автоматизація та приладобудування” (у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії)(Постанова КМУ № 600 від 09.06.2021 р.)

Дистанційна підготовка фахівців за спеціальністю аудитор з енергоефективності будівель проводиться за 40-ка годинною програмою на підставі розширених презентацій лекцій, доступ до яких претенденти отримують після підписання та оплати відповідного договору фізичної або юридичної особи.

Серед викладачів – провідні вітчизняні фахівці як практики, так і науковці з питань енергетичної ефективності будівель.

Очна атестація для фахівців, що пройшли дистанційну спецпідготовку проводиться по мірі комплектування відповідних груп для атестації.
Атестацію проводить комісія 
Міжрегіональної академії управління персоналом в рамках Угоди про співробітництво з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та відповідно до положень Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».